Integritetspolicy

Integritetspolicyn omfattar behandling av personuppgifter när kunden ingår avtal om däck-/fälgköp och eventuell därtill hörande service.

Integritetspolicyn omfattar även behandling av personuppgifter genom kundens samtycke till att ta emot nyhetsbrev och marknadsföring.

Personuppgiftsansvarig

Du kan kontakta oss på följande adress:
Däck 24 7 i Sverige AB
Box 4027
227 21 Lund

Org-nr: 556946-6187
E-post: info@dack247.se
Tel: +46 46379542


Följande benämns företaget Däck247.

Vilka personuppgifter samlar vi in och varifrån?

När du är i kontakt med oss (exempelvis vid köp, eller kontakt via telefon/mail) samlar vi in personuppgifter om dig.

Detta rör sig om följande personuppgifter:
 • Ditt namn
 • Din adress
 • Ditt telefonnummer
 • Din e-postadress
 • Din bils registreringsnummer
Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål och med stöd av följande lagliga grunder:
 • Köp
  Vi behandlar personuppgifter för hantering av beställningar och för att kunna skicka meddelanden om leveransstatus. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig.
   
 • Kundtjänstärenden
  Vi behandlar personuppgifter för att hantera kundtjänstärenden. Exempelvis frågor, reklamationer och garantiärenden. Behandlingen sker för att kunna hjälpa dig med dina kundtjänstärenden vilket är vårt berättigade intresse, samt för att uppfylla skyldighet i lag vid reklamationer och garantiärenden.
   
 • Marknadsföring
  Vi behandlar personuppgifter för att skicka erbjudanden och marknadsföring via e-post. Vi rekommenderar även produkter på webbsidan samt skickar personliga erbjudanden och påminnelser om produkter som finns kvar i din varukorg. Denna behandling kan innefatta profilering. Behandlingen sker med ditt medgivande för direktmarknadsföring eller för vårt berättigade intresse att skicka direktmarknadsföring.
   
 • Fullgörande av skyldigheter enligt lag
  Vi behandlar personuppgifter för att kunna efterleva gällande lagar såsom lagar om bokföring, skatt eller produktsäkerhet. Behandlingen sker för att fullgöra skyldighet enligt lag.
   
 • Förhindrande av missbruk och brott
  Vi behandlar personuppgifter för att förhindra missbruk av våra tjänster samt för att förhindra brott, t.ex. bedrägeri. Behandlingen sker för vårt berättigade intresse att förhindra och förebygga missbruk och olovlig användning av våra tjänster.
   

Mottagare av personlig information

Personuppgifterna delas med andra i de fall det är nödvändigt för att utföra tjänsten. Dessa kan vara exempelvis revisorer, konsulter, myndigheter, transportbolag och IT-leverantörer (databehandlare). Vi skickar aldrig vidare mer än nödvändigt.

Personuppgifterna delas även med verkstäder, leverantörer samt moder-, syster- och dotterbolag beroende på vilket företag som tillhandahåller tjänsten vi kommit överens om.

Lagringstid

Efter uppsägning av avtalet lagras dina personuppgifter i upp till 1 år för att ta hänsyn till eventuella klagomål. Efter uppsägning av avtalet kan det även finnas eller uppstå särskilda omständigheter som gör att vi lagrar dina personuppgifter inom ramen för lagstiftningen under längre tid än 1 år efter avtalets upphörande, inklusive typiskt sett om oenighet har uppstått.

Personuppgifter som ingår i redovisningsmaterial sparas i 5 år från utgången av det räkenskapsår som materialet avser.

I samband med marknadsföringssamtycke och påminnelser: Vi behandlar dina personuppgifter tills du återkallar ditt samtycke. Om vi ​​inte har använt dina personuppgifter på 2 år kommer vi också att radera dem. I alla fall behåller vi dock all teknisk dokumentation av ditt samtycke så länge vi använder samtycket och fram till 5 år efter att det har använts för sista gången. Detta beror på att eventuellt straffansvar enligt dataskyddsreglerna upphör efter 5 år.

Rätten att återkalla samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ditt marknadsföringsmedgivande. Det kan du göra genom att kontakta oss eller genom att avanmäla dig från nyhetsbrevet direkt i själva nyhetsbrevet samt i de meddelanden vi skickar.

Dina rättigheter

Enligt GDPR har du följande rättigheter som registrerad:
 • Du har rätt till tillgång
  Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter samt en kopia av personuppgifterna.
   
 • Du har rätt till rättelse
  Du kan begära att felaktiga eller ofullständiga data rättas.
   
 • I vissa fall har du rätt att få dina personuppgifter raderade
  Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller behandlats.
   

  Du har återkallat ditt samtycke till behandling av personuppgifterna och det finns inte någon annan rättslig grund för behandlingen.


 • Du har invänt mot behandling av personuppgifter som skett med stöd av vårt berättigade intresse och ditt intresse väger tyngre.

  Vi har behandlat personuppgifterna på ett olagligt sätt.

  Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

 • I vissa fall har du rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter

  Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas i följande fall:

  Du bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.

  Vi har behandlat personuppgifterna på ett olagligt sätt och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och begär i stället att dess användning begränsas.

  Du behöver personuppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk men vi behöver inte längre personuppgifterna för de ändamål de behandlats för.

  Du har invänt mot behandling av dina personuppgifter och vi bedömer under en tid vems berättigade intresse som går före.
   
 • Invändning mot behandling
  Du har rätt att invända mot sådan behandling av dina personuppgifter som vi behandlar med anledning av ett berättigat intresse.
   

  Behandlingen upphör i sådant fall om vi inte har ett berättigat intresse som går före dina intressen eller om vi måste fortsätta behandlingen för att tillvarata rättsliga anspråk.
   
 • Invändning mot direktmarknadsföring
  Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring. Du kan invända mot direktmarknadsföring genom att kontakta kundservice.Om du har gjort en sådan invändning slutar vi att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

Möjlighet att klaga på behandlingen

Du har rätt att klaga på behandlingen av dina personuppgifter av Däck247. Om du vill göra detta måste det göras av Integritetsskyddsmyndigheten. Du hittar deras kontaktuppgifter här: https://www.imy.se/

Vi hoppas dock att du kontaktar oss innan ett klagomål, så att vi förhoppningsvis kan lösa problemet tillsammans.

Uppdateringar av denna integritetspolicy

Om integritetspolicyn ändras kommer denna sida uppdateras med aktuell policy.
 

Versionshistorik


Datum  Version
8/6 2022 2.1
31/3 2022 2.0

                                        
                                      

 • Toyo däck
 • Nokian däck
 • Michelin däck
 • Continental däck
 • Hankook däck
 • Marshal däck
 • Nordexx däck
 • Mega Wheels fälgar

däck247.se är en webshop för däck och fälg i alla prisnivåer. Vi säljer kända varumärken som Toyo, Nokian, Michelin, Continental, Hankook med flera. I vårt fälgsortiment finner ni kvalitetsfälgar från Advanti, CSP, Mega Wheels m.m. De flesta av våra fälgar är speciallackade för att klara svenska vintrar.

Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundtjänst
Öppettider:

Mån - Fre 09.00-16.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Telefon:
046-37 95 42
E-Mail:
Kundvagnen är tom
Till varukorgen