Integritetspolicy

Integritetspolicyn omfattar behandling av personuppgifter när kunden ingår avtal om däck-/fälgköp och eventuell därtill hörande service.

Integritetspolicyn omfattar även behandling av personuppgifter genom kundens samtycke till att ta emot nyhetsbrev och marknadsföring.
 

Vi är personuppgiftsansvariga – hur kontaktar du oss?

Du kan kontakta oss på följande adress:
Däck 24 7 i Sverige AB
Box 4027
227 21 Lund

Org-nr: 556946-6187
E-post: info@dack247.se
Tel: +46 46 37 95 42


Följande benämns företaget Däck247.
 

Kontaktuppgifter till dataskyddsrådgivare

Vi har ingen dataskyddsrådgivare. Å andra sidan har vi en person som är ansvarig för alla frågor som rör Däck247s användning av personuppgifter. Du kan kontakta personen på: info@dack247.se
 

Syfte med behandlingen och rättslig grund

När du genom ett köp skapar ett avtal med Däck247 behöver vi lite personlig information från dig för att kunna skapa avtalet och säkerställa att du får meddelanden.

Detta rör sig om följande personuppgifter:
 • Ditt namn
 • Din adress
 • Ditt telefonnummer
 • Din e-postadress
 • Din bils registreringsnummer
Denna information används för följande ändamål:
 • I samband med avtal om däck-/fälgförsäljning och eventuell därtill hörande däckservice.
Om du ger samtycke använder vi de insamlade personuppgifterna för:
 • Skicka nyhetsbrev
 • Skicka marknadsföring via mail, på sociala medier
 • Skicka påminnelser om däckservice, däckbyte
Rättslig grund:
 • Artikel 6, stycke 1m bokstav b, i dataskyddsförordningen/GDPR: Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.
 • Artikel 6, stycket 1, bokstav a, i dataskyddsförordningen/GDPR: Samtycke
 

Kategorier av personlig information och varifrån vi samlar in dem

 • Angående avtal: Vi samlar in allmänna personuppgifter direkt från dig vid avtalsslut och i samband med pågående avtal. Detta inkluderar kontaktinformation och information om dina köp.
 • Angående samtycke till påminnelser: Vi samlar in allmänna personuppgifter om dig, inklusive kontaktuppgifter.
 • Angående marknadsföring: Som nämnts samlar vi in ​​allmänna personuppgifter direkt från dig vid avtalsslutande och i samband med det pågående avtalsförhållandet. Din profilinformation och dina köp kommer därmed att användas för att skicka relevant marknadsföring till dig.
 • När vi använder sociala medier för att rikta marknadsföring till dig, ber vi inte att sociala medier behandlar känslig personlig information (information om ras eller etniskt ursprung, politisk, religiös eller filosofisk övertygelse eller facklig tillhörighet samt bearbetning av genetisk data, biometrisk data i syfte att unikt identifiera en fysisk person, hälsoinformation eller information om en fysisk persons sexuella relation eller sexuella läggning).
 

Mottagare av personlig information

Personuppgifterna vidarebefordras på lämpligt sätt till revisorer, konsulter, myndigheter, sociala medier och IT-leverantörer (databehandlare). Vi skickar aldrig vidare mer än nödvändigt.

Personuppgifterna vidarebefordras även till verkstäder, leverantörer samt moder-, syster- och dotterbolag beroende på vilket företag som tillhandahåller tjänsten ni kommit överens om.

Vi har implementerat ett antal säkerhetsåtgärder för att säkerställa att din personliga information inte kommer att vara tillgänglig för andra. Dessa säkerhetsåtgärder inkluderar användning av kryptering för att säkra kommunikationslinjer, rättighetshantering i förhållande till tillgång till relevanta system, samt regelbundna riskbedömningar, som säkerställer att risker i samband med databehandling identifieras och relevanta kompletterande säkerhetsåtgärder genomförs.
 
 

Lagringstid

Efter uppsägning av avtalet lagras dina personuppgifter i upp till 1 år för att ta hänsyn till eventuella klagomål. Efter uppsägning av avtalet kan det även finnas eller uppstå särskilda omständigheter som gör att vi lagrar dina personuppgifter inom ramen för lagstiftningen under längre tid än 1 år efter avtalets upphörande, inklusive typiskt sett om oenighet har uppstått.

Personuppgifter som ingår i redovisningsmaterial sparas i 5 år från utgången av det räkenskapsår som materialet avser.

I samband med marknadsföringssamtycke och påminnelser: Vi behandlar dina personuppgifter tills du återkallar ditt samtycke. Om vi ​​inte har använt dina personuppgifter på 2 år kommer vi också att radera dem. I alla fall behåller vi dock all teknisk dokumentation av ditt samtycke så länge vi använder samtycket och fram till 5 år efter att det har använts för sista gången. Detta beror på att eventuellt straffansvar enligt dataskyddsreglerna upphör efter 5 år.
 

Automatiska beslut, inklusive profilering

När vi marknadsför på sociala medier blir du profilerad. Du kommer alltså att kunna uppleva att se fler annonser för våra produkter på sociala medier, efter att du skapat en profil på sajten, om du samtycker till att ta emot marknadsföring på bland annat sociala medier.

Om du återkallar ditt samtycke kan du fortsätta att se våra annonser. Detta beror i grunden på att sociala medier i fråga har profilerat dig som någon som kan vara intresserad av våra produkter. Vi har inget inflytande på denna behandling.
 

Rätten att återkalla samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ditt marknadsföringsmedgivande. Det kan du göra genom att kontakta oss eller genom att avanmäla dig från nyhetsbrevet direkt i själva nyhetsbrevet samt i de meddelanden vi skickar.
 

Dina rättigheter

Enligt GDPR har du följande rättigheter som registrerad:
 • Du har rätt till tillgång (artikel 15)
  Däck247 ska kunna berätta om de behandlar dina personuppgifter och alla detaljer om behandlingen, inklusive syfte, vilka kategorier av personuppgifter, vem som tar emot din information, hur länge uppgifterna behandlas, din rätt att klaga på behandlingen och om de fattar automatiska beslut baserat på behandlingen.
 • Du har rätt till rättelse (artikel 16)
  Om du anser att informationen är felaktig har du rätt att få den rättad. Eftersom du själv lämnar informationen till Däxk247 är det upp till dig att göra det klart om det finns någon information som behöver korrigeras.
 • I vissa fall har du rätt att få dina personuppgifter raderade av Däck247 (artikel 17)
  I vissa fall kan du be Däck247 att radera din personliga information.
 • I vissa fall har du rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter (artikel 18)
  I vissa fall kan du be Däck247 att begränsa behandlingen av dina personuppgifter.
 • Du har rätt att få din information i ett maskinläsbart, strukturerat format (artikel 20)
  På din begäran ska Däck247 kunna förse dig med dina personuppgifter i ett strukturerat och maskinläsbart format om behandlingen sker automatiskt och baseras på samtycke eller utövande av ett avtal.
 • Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter (artikel 21)
  Om Däck247 behandlar dina personuppgifter för att driva ett berättigat intresse, t.ex. för direktmarknadsföring har du rätt att invända mot denna behandling av dina personuppgifter.
 • Du har rätt att inte bli föremål för automatiska individuella beslut, inklusive profilering (artikel 22)
  Du har rätt att begära att inte bli föremål för beslut, inklusive profilering, som Däck247 gör automatiskt baserat på dina personuppgifter.

Utöver ovanstående bör du vara medveten om att vi i vissa fall är gemensamma personuppgiftsansvariga med de tredje parter som vi delar dina personuppgifter med såsom sociala medier. I fall där vi tekniskt sett inte kan hjälpa dig att upprätthålla dina rättigheter, hänvisar vi dig till den tredje parten.
 

Möjlighet att klaga på behandlingen

Du har rätt att klaga på behandlingen av dina personuppgifter av Däck247. Om du vill göra detta måste det göras av Integritetsskyddsmyndigheten. Du hittar deras kontaktuppgifter här: https://www.imy.se/

Vi hoppas dock att du kontaktar oss innan ett klagomål, så att vi förhoppningsvis kan lösa problemet tillsammans.
 

Uppdateringar av denna integritetspolicy

Om integritetspolicyn ändras kommer denna sida uppdateras med aktuell policy.
 

Versionshistorik


Datum  Version
31/3 2022 2.0

                                        
                                      

 • Toyo däck
 • Nokian däck
 • Michelin däck
 • Continental däck
 • Hankook däck
 • Marshal däck
 • Nordexx däck
 • Mega Wheels fälgar

däck247.se är en webshop för däck och fälg i alla prisnivåer. Vi säljer kända varumärken som Toyo, Nokian, Michelin, Continental, Hankook med flera. I vårt fälgsortiment finner ni kvalitetsfälgar från Advanti, CSP, Mega Wheels m.m. De flesta av våra fälgar är speciallackade för att klara svenska vintrar.

Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundtjänst
Öppettider:

Mån - Fre 09.00-16.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Telefon:
046-37 95 42
E-Mail:
Kundvagnen är tom
Till varukorgen